Om Covid-19... Vi alla kommer antagligen sist och slutligen få den här prövningen och sen blir de flesta av oss friska. Kanske innan sommaren. Men nu är det för många som blir sjuka för snabbt för vad vården och samhället kan klara av. Det drabbar de svaga och gamla samt de anställda inom vård & omsorg. Bäst hjälper man till genom att använda det man har innanför pannbenet.

Lycka till och ta det försiktigt!